Kartoita nykytila

Nykytilakartoitus on työväline kouluille ruokakasvatuksen ja kouluruokailun nykytilan arvioitiin ja kehittämiskohteiden löytämiseen. Sen avulla käytävän kartoituskeskustelun pohjalta laaditaan suunnitelma, johon kirjataan kehittämiskohteet ja tavoitteet lukuvuoden Maistuva koulu -toiminnalle. Ideoinnin tukena voi käyttää täydennettävää ruokakasvatuksen vuosikelloa.

Kartoituskeskustelussa ja suunnitelman laatimisessa on hyvä olla mukana laaja edustus koulun henkilökuntaa, kuten ainakin rehtori, opettajia, kouluterveydenhoitaja ja edustus ateria-/ruokapalveluista. Tällöin kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata ja nykytilaa tarkastella useista eri näkökulmista.

Nykytilakartoitus toistetaan vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen.


Jaa: