Tutkimus

Maistuva koulu -toimintamallia tutkitaan lukuvuonna 2019-2020 viidessä kunnassa: Salossa, Järvenpäässä, Kuopiossa, Sotkamossa ja Siilinjärvellä.

Tutkimuksessa selvitetään Maistuva koulu -toimintamallin vaikuttavuutta oppilaiden ruokailutottumuksiin sekä mallin soveltuvuutta kouluympäristössä toteutettavaksi. Tutkimus antaa siten arvokasta tietoa Maistuvan koulun kehitystyön tueksi alakouluikäisten lasten ruokailutottumusten ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksen aikana oppilaat ja luokanopettajat vastaavat kyselylomakkeisiin, joilla kartoitetaan mm. ruokailutottumuksia sekä näkemyksiä ja kokemuksia kouluruokailusta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan luokanopettajien kokemuksia Maistuva koulu -mallin käytöstä. Osana tutkimusta kouluissa kartoitetaan myös ruokakasvatuksen ja kouluruokailun nykytilaa, minkä perusteella asetetaan tavoitteet tulevalle lukuvuodelle.

Tutkimuksessa on mukana sekä interventiokouluja että verrokkikouluja. Interventiokoulut ottavat toimintamallin käyttöönsä lukuvuodeksi 2019-2020, verrokkikoulut vastaavat vain tutkimuksen kyselylomakkeisiin.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimuksesta, ota yhteyttä tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan:

hankekoordinaattori, tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto
Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen (at) uef.fi
puh. 050 302 1552

tai hanketyöntekijään:

Amma Antikainen
amma.antikainen (at) uef.fi

Katso myös


Jaa: