Tutkimus

Maistuva koulu -toimintamallia kehitettiin ja tutkittiin lukuvuosina 2018–19 ja 2019–20 yhteistyössä kuuden kunnan kanssa: Salo, Järvenpää, Tampere, Kuopio, Sotkamo ja Siilinjärvi.

Tutkimuksella selvitettiin Maistuvan koulun soveltuvuutta kouluympäristössä toteutettavaksi sekä sen vaikutuksia oppilaiden ruokailutottumuksiin. Tutkimus antoi arvokasta tietoa Maistuvan koulun kehittämisen tueksi alakouluikäisten lasten ruokailutottumusten ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksen aikana kokeilu- ja vertailukoulujen oppilaat ja luokanopettajat vastasivat kyselylomakkeisiin, joilla kartoitettiin mm. ruokailutottumuksia sekä näkemyksiä ja kokemuksia kouluruokailusta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin luokanopettajien kokemuksia Maistuvan koulun hyödyntämisestä. Osana tutkimusta kouluissa arvioitiin myös kouluruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilaa, mikä on työkalu myös ruokakasvatuksen suunnitteluun.

Tutkimukseen liittyvät tiedustelut voi osoittaa tutkimuksesta vastaavalle tutkijalle:

hankekoordinaattori, tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto
Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen (at) uef.fi

Katso myös


Jaa: