Ruokapalveluille

Tervehdys keittiöön!

Ruokakasvatusta tehdään yhdessä. Ruokapalveluhenkilöstöllä on merkittävä rooli ruokailun ohjauksessa ja käytännön ruokakasvatuksessa. Kouluissa ruoka maistuu paremmin silloin, kun yhteistyö koulun eri henkilöstöryhmien välillä on sujuvaa ja oppilaita osallistetaan kouluruokailun suunnitteluun.

Kouluruokailusuositus ohjaa ruokailun järjestämiseen ja ruokakasvatukseen.

Vinkkejä yhteistyön lisäämiseen

  • Perustakaa ruokailutoimikunta tai vastaava, jossa on ruokapalvelun, opettajien ja oppilaiden edustus.
  • Pyytäkää, että pääsette osallistumaan koulun henkilökunnan kokouksiin (esim. opettajien palaverit).
  • Sopikaa, miten ruokapalveluiden teemat yhdistyvät opetukseen. Pohjana voi käyttää tätä vuosikelloa.
  • Sopikaa yhdessä kouluruokailun pelisäännöt.

Olemme koonneet Maistuvan koulun ideapankkiin ideoita kouluruokailun kehittämiseen. Pienillä arjen teoilla voi olla iso merkitys esimerkiksi ruokailutilanteen viihtyisyyteen.

Ideapankkiin voi lisätä myös omia ideoita!

Kehittäminen kannattaa aloittaa yhteisellä suunnittelukokouksella, jossa kartoitetaan ruokakasvatuksen nykytila.

Tutustu

Katso myös


Jaa: