Rehtoreille

Hyvä rehtori

hienoa, että olet täällä. Koulun ruokakasvatuksella voidaan edistää oppilaiden ruokatottumuksia ja lisätä kouluruuan suosiota. Valtakunnallinen opetussuunnitelma velvoittaa koulut kirjaamaan ruokakasvatuksen tavoitteet opetussuunnitelmiinsa. Sinä rehtorina, olet avainasemassa, jotta koulusi ruokakasvatus voisi kukoistaa!

Ruokakasvatus on koko koulun asia. Kouluruoka maistuu paremmin niissä kouluissa, joissa yhteistyö ruokapalveluiden ja opetushenkilökunnan kanssa on sujuvaa ja oppilaiden osallisuuden lisäämiseen on kiinnitetty huomiota.

Ruokakasvatuksen kehittämisessä voi hyödyntää koulun olemassa olevia rakenteita. Pienillä muutoksilla voi aikaansaada suuria. Tässä muutama hyväksi havaittu käytäntö:

  • Suosittelemme, että keskustelette kerran lukuvuodessa koulunne ruokakasvatuksen nykytilasta.
  • Kutsukaa yhteiseen keskusteluun edustus ainakin ruokapalveluista, opettajista ja kouluterveydenhuollosta. Sopikaa samassa tapaamisessa lukuvuodelle yhteiset kehittämiskohteet ja tehkää vuosisuunnitelma.
  • Käsitelkää opettajien kokouksissa ajoittain kouluruokailuun ja ruokakasvatukseen liittyviä asioita. Kutsukaa ruokapalvelu mukaan näihin kokouksiin.
  • Lisätkää kouluruokailu oppilaskunnan agendalle tai perustakaa kouluun ruokailutoimikunta, jossa on edustus oppilaista, opettajista ja ruokapalvelusta.
  • Nimetkää ruokakasvatus olemassa olevan tiimin (esim. hyvinvointitiimin) asiaksi tai perustakaa sille oma tiimi.
  • Käsitelkää ruokaan ja ruokakasvatukseen liittyviä asioita myös huoltajien kanssa.

Koulutusta ruokakasvatukseen

Tutkimukset osoittavat, että perinteinen ruoka- ja terveystiedon jakaminen ei ole riittävän vaikuttavaa. Ruokakasvatukseen tarvitaan uusia lähestymistapoja, jotka pohjautuvat tunteisiin, aisteihin ja lisäävät lasten osallisuutta.

Maistuva koulu tarjoaa opettajille verkkokoulutuksen ruokakasvatuksesta. Koulutus on puolikkaan veso-päivän mittainen. Osa koulutuksesta on itseopiskelua ja osa ryhmätyötä. Toivomme, että kannustat koulusi opettajia suorittamaan koulutuksen yhtä aikaa, ja että heillä on mahdollisuus tehdä se työajalla. Koulutus antaa työkaluja ruokakasvatuksen toteuttamiseen ja kouluruokailun kehittämiseen.

Koulusi saattaa olla mukana Maistuva koulu -tutkimuksessa lukuvuotena 2019-2020. Lisää tietoa tutkimuksesta löydät täältä.

Katso myös


Jaa: