Kodeille

Hei kotiväki!

Kodin ja koulun ruokakasvatuksen päämääränä on edistää oppilaiden ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Kotona ja koulussa tarjotut ateriat täydentävät toisiaan. Opettaja voi innostaa oppilaita soveltamaan koulussa opittua kotona ja päinvastoin. Hyvällä yhteistyöllä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia oppilaan hyvinvointiin ja terveyteen.

Vanhemmat voivat omalla esimerkillään ja myönteisellä ruokapuheellaan kannustaa lapsia osallistumaan kouluruokailuun. Joskus on syytä tarkastella omia kouluruokailuun liittyviä asenteita – pohjautuvatko ne nykypäivään vai muistoihin omilta kouluvuosilta?

Koulujen olisi hyvä ottaa vanhemmat mukaan kouluruokailun ja ruokakasvatuksen tavoitteiden suunnitteluun. Tällaista toimintatapaa suositellaan opetussuunnitelmassa ja kouluruokailusuosituksessa.

Vinkkejä yhteistyöhön

Tässä muutamia hyväksi havaittuja keinoja yhteistyön lisäämiseen:

  • Pyydä, että vanhempainilloissa keskustellaan kouluruokailusta.
  • Kysy, voisiko vanhemmille järjestää tutustumismahdollisuuden kouluruokailuun.
  • Ehdota, että lauantaikoulupäivinä annetaan mahdollisuus syödä yhteinen ateria koulussa.
  • Pyydä, että koulu tai ruokapalvelu lähettää tietoa kouluruokailusta esim. lukuvuoden alussa.
  • Tiedustele, toteuttaako ruokapalvelu säännöllisesti palautekyselyt kouluruokailusta. Tutustukaa tuloksiin vanhempainilloissa.
  • Ota ruokakasvatus ja kouluruokailu puheeksi myös koulun vanhempaintoimikunnassa tai -yhdistyksessä.

Lähde: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus 2017

Lue lisää: Tietoa vanhemmille kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta opetushallituksen sivuilla.

Maistuvan koulun ideapankkiin on koottu vinkkejä kodin ja koulun yhteistyöhön (valitse “vanhemmat”).

Katso myös


Jaa: