Ruokakasvatustiimi (nro 108)

 Printtaa

Kouluterveydenhuolto, Ravitsemus ja terveys, Ruokakasvatuksen tukena, Ruokakasvatusta yhdessä, Ruokapalvelu

On tärkeää, että ruokakasvatus ei jää koulussa yhden opettajan tai rehtorin vastuulle, vaan työn kehittämiseen osallistuu useampi henkilö. Tämä lisää jatkuvuutta ja tukee asian leviämistä koulussa. 

Kouluun kannattaa perustaa oma ruokakasvatus- tai Maistuva koulu -tiimi. Hyvä käytäntö on myös lisätä ruokakasvatusasiat olemassa olevan tiimin, kuten esimerkiksi hyvinvointitiimin asialistalle.

Ruokakasvatustiimiin on hyvä kutsua opetushenkilökunnan lisäksi edustajat kouluterveydenhuollosta ja ruokapalveluista. Näin saadaan lisättyä myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tarkasteltua ruokakasvatusta eri näkökulmista.

Ryhmän työskentely kannattaa aloittaa kokoontumalla keskustelemaan ja tekemään kartoitus ruokakasvatuksen ja kouluruokailun nykytilasta.

Voisit tykätä myös näistä