Koululounas meillä ja muualla (nro 29)

 Printtaa

3-6 lk, Ideoita opetukseen, Kokonainen oppitunti, Kouluruokailu, Ravitsemus ja terveys, Ruokakulttuuri, Tehtäviä oppitunnille

Miten kouluruokailu eroaa meillä ja maailmalla? Tehtävässä tutustutaan eri maiden kouluruokailuun ja pohditaan, mikä kouluruokailun merkitys on.

Oppitunti: Ympäristöoppi, Kuvataide

Valmistelut

Tutustu aiheeseen ELO-säätiön sivuilla. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa eri maiden koululounaista, sekä linkkejä, videoita ja kuvia, joita voitte hyödyntää oppitunnilla.

Tehtävän toteutus

  • Tutustukaa yhdessä kouluruokailuun eri maissa: Miten eri maiden kouluruokailu eroaa Suomesta? Mitkä asiat tulivat yllätyksenä? Mikä kiinnosti teitä? Mistä haluaisitte kertoa muillekin?
  • Miettikää, mitä ja miten haluaisitte kertoa muille erilaisista kouluruokailutavoista ympäri maailman. Voitte toteuttaa tehtävän esimerkiksi kuvataiteen tunnilla: piirtäkää, maalatkaa tai printatkaa kuvia eri maiden koululounaista ja järjestäkää niistä näyttely ruokalan seinälle.

Tehtävän lähde: ELO-säätiö

Voisit tykätä myös näistä