Koululounas ja lautasmalli (nro 28)

 Printtaa

3-6 lk, Esiopetus -1-2 lk, Kestävät ruokavalinnat, Kouluateria, Monipuolinen ruokavalio, Ympäristöoppi

Lautasmalli kuvaa täysipainoista ateriakokonaisuutta, ja auttaa oppilaita kouluaterian koostamisessa. Tämän tehtävän tarkoituksena on havainnoida koululounaan täysipainoisuutta lautasmallia apuna käyttäen.

”Aiomme tehdä tämän saman seurantatehtävän vielä toisen kerran syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella.” (Opettaja, 3. lk)

”Selvitimme oppilaiden kanssa lautasmallia ja lautaselta löytyviä ruokaryhmiä. Tämän lisäksi meillä oli kolme viikkoa kestävä tehtävä ruokailuissa. Tehtävässä hyödynsimme passipohjaa. Harjoittelimme mm. veitsen ja haarukan käyttöä.” (Erityisopettaja, 1.-2. lk)

”Lapset seurasivat viikon ajan oman lautasmallin syntymistä päivittäin kouluruokailussa. Pidimme aiheesta yhden oppitunnin luokassa.” (Opettaja, 6. lk)

Taustatietoa opettajalle

Lautasmalli

Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus (2017) tiivistää asian näin:

”Vaikka ruokalista ja ateriat on suunniteltu täysipainoisiksi ja suositukset täyttäviksi, ainoastaan syöty ruoka ravitsee. Lautasmalli kuvaa täysipainoista ateriakokonaisuutta. Se auttaa kokonaisen aterian suunnittelussa ja koostamisessa sekä oppilaiden ohjauksessa ruokailutilanteissa.

Lautasmalli voidaan toteuttaa monella eri tavalla, ja perusperiaatteena on se, että puolet lautasesta täytetään kasviksilla (tuoreina ja/tai kypsennettyinä), neljäsosa perunalla, pastalla tai viljalisäkkeellä sekä toinen neljäsosa ruokalajilla, jossa on lihaa, kalaa, munaa, palkokasveja tai pähkinöitä/siemeniä. Lautasmalli kuvataan aina kokonaisena malliateriana, jossa mukana ovat ruokajuoma, leipä, margariini ja salaatinkastike tai öljy.

Malliaterian esittämiseen on useita erilaisia tapoja. Luonteva paikka malliaterialle on linjaston alussa, josta oppilaat voivat ottaa mallia erilaisten ateriakokonaisuuksien koostamiseen.”

Kuva 1. Lapsen ja aikuisen lautasmalli. (lähde: Harri Oksanen / Syödään ja opitaan yhdessä)

Valmistelut

Tarvittavat materiaalit:


Leimakortti kouluruokailuun

Tehtävän toteutus

Keskustele oppilaiden kanssa lautasmallista. Kerro luokalle esimerkkikuvan (Kuva 1), millainen lautasmalli on ja mistä osista se koostuu.

Käykää yhdessä läpi lautasmallin kaikki seitsemän osaa:

 • Kasvikset
 • Peruna, pasta tai viljalisäke
 • Lihaa, kalaa, munaa tai palkokasveja sisältävä ruokalaji
 • Ruokajuoma
 • Leipä
 • Leipärasva
 • Salaatinkastike

Havainnointi kouluruokailussa:

Jaa ”Kokosin koululounaan lautasmallin mukaisesti” -kortit oppilaille ja sopikaa viikko, jolloin käytätte kortteja koululounaalla. Varaa itsellesi kouluruokailuun mukaan kynä/tussi/leimasin, jolla voit merkitä oppilaiden onnistumisia kortille.  

Havainnoikaa kouluruokailussa kuinka ruoka-/ateriapalvelu esittää malliannoksen linjastolla. Kouluravintolan työntekijältä kannattanee kysyä etukäteen millainen toimintatapa heillä on malliannoksen esillepanossa.  

Leimaa kouluruokailussa oppilaan kortti, kun hän itse kokee koonneensa koululounaan lautasmallin mukaisesti. Myös isompia oppilaita voi ottaa leimaamiseen avuksi.  Muistuttele oppilaille mitä kaikkia osia lautasmalliin kuuluu.

Kokemusten jakaminen:

Kootkaa keskustellen yhteen oppilaiden kokemuksia korttien käytöstä ja lautasmallin havainnoinnista.

 • Mitä lautasmallista jäi mieleen? Mitä osio se sisälsikään?
 • Mitkä lautasmallin osat löytyivät useimmin tarjottimeltasi?
 • Jäikö jokin osa helposti puuttumaan? Miksi?
 • Huomasitko ottavasi ruokaa eri lailla viikon aikana?
 • Kuinka kokosit lautasmallin keitto- tai puuropäivänä?

Bonustehtävä:

Kuinka vegaanin lautasmalli eroaa sekaruokavaliota noudattavan lautasmallista? Keskustelkaa kasvisruokavalion ja vegaanisen ruokavalion tuomista muutoksista lautasmalliin. Vegaanisen lautasmallin eroa voi havainnollistaa kuvan avulla (Kuva 2).

Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus (2017) tiivistää asian näin:

”Vegaaninen täysipainoinen ateria koostuu kolmesta osasta: lautasella juures-, peruna- tai viljalisäke, tuoreet ja kypsennetyt kasvikset sekä palkokasvit. Marja-, hedelmä-, pähkinä- ja manteliruoat täydentävät aterian ja sopivat välipaloille. Ateriakokonaisuuteen kuuluu tuoreannos, salaatinkastike/öljy, leipä, vegaaninen kasvimargariini ja täydennetty kasvijuoma ruokajuomana.”

Kuva 2. Vegaaninen lautasmalli. (lähde: Harri Oksanen / Syödään ja opitaan yhdessä)

Liitteet

Vinkki! Onhan teidän koulussanne lautasmalli esillä? Sen voi esittää myös sähköisesti, nappaa idea kortista Esimerkkilautanen esille.

Voisit tykätä myös näistä