Esimerkkilautanen esille (nro 6)

 Printtaa

3-6 lk, Kouluruokailu, Ravitsemus ja terveys, Ruokakasvatusta yhdessä, Ruokapalvelu

Koulun ruokasalissa esillä oleva malliateria voidaan tuoda kaikkien oppilaiden nähtäväksi myös sähköisessä muodossa kuvana.

”Malliannos on saanut osan oppilaista todella kiinnittämään huomiota ruuan määrään ja eri osien suhteeseen. Positiivista on ollut, että oppilas, joka yleensä syö todella niukasti on kasvattanut annoskokoaan malliannoksen myötä.” (Opettaja, 3. lk)

Taustatietoa opettajalle ja ruokapalvelun henkilökunnalle:

Kouluruokailusuosituksessa (2017) kuvataan malliateriaa näin:

”Lapsia ja nuoria ohjataan suositeltavan aterian koostamiseen malliaterian sekä ruokalista- ja/tai linjastomerkintöjen avulla. Malliateria auttaa ruokailijaa hahmottamaan, miten oikeaoppinen lounas kootaan linjastosta. Sen esittämiseen voidaan käyttää oikeasta ruoasta kootun malliaterian sijasta esimerkiksi TV-taulua tai kuvaa.”

Lue lisää malliateriasta: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuosituksesta, s. 64

Tehtävän toteutus

Ostakaa koulun keittiöön oma digitaalikamera, ja ottakaa sillä päivittäin kuva esimerkillisesti kootusta ruoka-annoksesta. Laittakaa kuva oppilaiden nähtäville olemassa olevan tekniikan mahdollistamana (esim. televisio/näyttö jonotustilan yhteydessä).

Kuvan voi ottaa kouluruokalan henkilökunta, tai vaihtoehtoisesti oppilaat itse. Esimerkkiannoksen koostaminen kuvaa varten on hyvä keino harjoitella lautasmallia käytännössä. Se on myös hauska tapa oppilaille opetella ruuan kaunista esillelaittoa.

Tehtävä on muokattu Kouluruoka Rokkaa! -materiaalista.

Voisit tykätä myös näistä