Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Ruoka on erinomainen aihe monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Ruoka on oppilaita kiinnostava ja heitä lähellä oleva teema. Ruoka-aiheiden avulla pystyy luontevasti yhdistelemään eri oppiaineiden sisältöjä sekä harjoittelemaan laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Ruoka linkittää monissa oppiaineissa käsitellyt asiat toisiinsa ja oikeaan elämään. Tutkimalla oppiminen on hyvä lähestymistapa monialaisiin. Ruokateemaa pääsee myös heti harjoittelemaan käytännössä, esimerkiksi kouluruokailussa. 

Tavoitteet ja suoritus 

Oppilaille tulisi tarjota vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa (POPS 2014).  Oppimiskokonaisuuden sisällöt päätetään paikallisesti, joko kunnissa tai kouluissa.  

Kokonaisuuteen pitää varata riittävästi aikaa, jotta oppilailla on mahdollisuus syventyä sisältöihin ja työskennellä tavoitteellisesti. Suositus on varata oppilaan vuosiviikkotuntimäärän verran tunteja, jotka voi jakaa tiiviiseen jaksoon (esim. viikko) tai rytmittää pidemmälle ajanjaksolle (lukukausi tai lukuvuosi).    

Hedelmällistä olisi, jos monialaisten avulla rinnakkaisluokat tai eri-ikäiset oppilaat pääsisivät työskentelemään keskenään. Myös yhteistyö yritys- ja järjestötoimijoiden kanssa on mahdollista – kouluun voidaan kutsua asiantuntijoita tai lähteä oppimaan ja tutkimaan ulos koulusta. 

Lue lisää: www.monialaiset.fi

Ideoita teemoiksi

Oppilaiden tulisi olla aktiivisesti mukana valitsemassa monialaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteita ja työskentelytapoja. Opettaja ei yksin päätä, mitä kokonaisuudessa on tarkoitus oppia.  

Olemme koonneet tähän ideoita ruoka-aiheisiin monialaisiin sekä vinkkejä toteutustavoista.   

Kouluruokailu 

Kouluruokailu on oiva aihe monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi, joka on lähellä oppilaita. Kouluruokailun kehittämisen kautta voidaan oppia paitsi ruuasta itsestään, myös asioihin vaikuttamisesta ja viestinnästä. Valitse ideapankista “kouluruokailu” tai “tehtäviä ruokailuun”.

Kestävä kehitys 

Ruoka voi olla yksi tapa konkretisoida kestävän kehityksen tavoitteita. Kokonaisuudessa voidaan paneutua mm. ruuan tuotantoon, kulutukseen tai vaikka hävikin torjuntaan. Valitse ideapankista “kestävät ruokavalinnat” tai “ruuan tuotanto”.

Ruuan reitit  

Aihetta voidaan lähestyä tutkimalla jonkin tietyn raaka-aineen (esim. maito) tai vaikka koululounaan raaka-aineiden reittiä. Ruuan reitti -teemaan yhdistyy luontevasti käynnit maatilalla tai paikallisissa elintarvikeyrityksissä. Paikalliset järjestöt (esim. MTK ja Maa- ja kotitalousnaiset) tekevät myös kouluvierailuja. Alkutuotantoon ja teollisuuteen voidaan tutustua myös pelien ja videoiden avulla.  Valitse ideapankista “ruuan tuotanto”.

Aistit ja Makukoulu 

Aistilähtöisen Makukoulu-menetelmän avulla voidaan tutustua paitsi aistien toimintaan myös ruokaan ja syömiseen. Lue Makukoulusta lisää ja katso ideapankista tehtäviä (valitse Makukoulu).

Toteutitteko koulussanne MOK-kokonaisuuden ruuasta? Voit jättää oman ideasi tästä!


Jaa: